Sekcja Biologii - Policja Pomorska

Sekcja Biologii


podinsp. Anna Rzeczyc
Kierownik Sekcji Biologii

tel. (058) 321 48 29
 


Badania biologiczne 

Badania z zakresu genetyki sądowej prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawczą PB-10 „Kryminalistyczne badania biologiczne” objętą elastycznym zakresem akredytacji ("Lista badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji" zamieszczona jest w zakładce "Zakres Akredytacji")

 

 • wykrywanie obecności krwi z użyciem pasków testowych i/lub z użyciem luminolu;
 • wykrywanie obecności krwi ludzkiej metodą immunochromatograficzną;
 • wykrywanie obecności nasienia z użyciem pasków testowych;
 • wykrywanie obecności białka PSA, semenogeliny – składników nasienia ludzkiego metodą immunochromatograficzną;
 • wykrywanie obecności alfa amylazy – składnika śliny ludzkiej metodą immunochromatograficzną;
 • kwalifikowanie włosów do badań genetycznych metodą mikroskopową;
 • typowanie śladów do badań w zmiennych zakresach światła z użyciem oświetlacza kryminalistycznego;
 • badania genetyczne DNA jądrowego śladów biologicznych i materiałów porównawczych:
 • - izolacja DNA metodą organiczną, cząstek magnetycznych,
 • - ilościowe oznaczenie DNA metodą Real-Time PCR,
 • - amplifikacja DNA w multipleksowych systemach STR zestawami m.in. Promega Power Plex® Fusion System, Promega Power®Y23 z wykorzystaniem termocyklerów Applied Biosystem GeneAmp PCR 9700,
 • - elektroforeza kapilarna DNA w sekwenatorze ABI Prism 3130XL.

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych prowadzone są w trakcie oględzin miejsc zdarzeń w celu ujawnienia i zabezpieczenia materiału badawczego celem dalszego wykorzystania w badaniach.

 

UWAGA: Wymazy pobierane jako materiał porównawczy od osób muszą być pobrane z użyciem tzw. pakietów DNA zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Niewłaściwie zabezpieczony materiał porównawczy nie będzie badany (jest to niezgodne z przepisami). W przypadku braku pakietów DNA proszę pobierać krew od osób.