Kierownictwo Laboratorium Kryminalistycznego - Kierownictwo - Policja Pomorska

Kierownictwo

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, Laboratorium Kryminalistyczne

 

mł.insp. dr Beata Speichert - Zalewska

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku

tel. (058) 321 49 97

 


 

podinsp. Ewa Majdan
Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego

tel. (058) 321 48 04