Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna - Policja Pomorska

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna

Materiały do pobrania:

1. Niegodne zachowanie członka korpusu służby cywilnej - Orzeczenia:

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej:

3. Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne: