Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - Jednostki podległe - Policja Pomorska

Jednostki podległe

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15,
80-819 Gdańsk
058 321-59-00

www.pomorska.policja.gov.pl

Dostępne skrzynki kontaktowe e-mail

rzecznik-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Kierownictwo jednostki

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
nadinsp. Jarosław Rzymkowski
tel. 058 32-15-300, fax 058 32-15-750 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
insp. Krzysztof Kozelan
tel. 058 32-15-301, fax 058 32-15-775 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
insp. Ewa Pachura
tel. 058 32-15-302, fax 058 32-15-775 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
insp. Robert Sudenis
tel. 058 32-14-985, fax 058 32-14-767