Podnoszenie stopnia profesjonalizacji kadr Policji poprzez szkolenia

Podnoszenie stopnia profesjonalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne

unia europejska - fundusz bezpieczeństwa wewnętrznego - logo

W dniu 22 maja 2018 r. zostało zawarte Porozumienie Finansowe nr 49/PL/2018/FBW dotyczące projektu nr PL/2018/PR/0049 pn.: „Podnoszenie stopnia profesjonalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne”. Tym samym Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku stała się beneficjentem Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt zakłada realizację komponentów szkoleniowych:

  • kursów języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, przeznaczonych dla 150 funkcjonariuszy i pracowników Policji zajmujących się współpracą międzynarodową, uczestniczących w międzynarodowych grupach roboczych, zajmujących się zwalczaniem przestępczości oraz innymi czynnościami policyjnymi z partnerami zagranicznymi
  • warsztatów szkoleniowych pn.: „Zwalczania przestępczości podatkowej. Rozpoznawanie nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, w szczególności oszustw wewnątrzwspólnotowym w obrocie towarami i usługami, zwrot nienależnych podatków i akcyzy (karuzele podatkowe oraz kreatywna księgowość) w ramach prowadzonych działalności gospodarczych”

Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności zapobiegania oraz zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu transgranicznym poprzez podniesienie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, pełniących służbę/pracujących na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

  • Wartość projektu: 397 585 zł
  • Dofinansowanie z FBW: 298 188,75 zł
  • Budżet KWP w Gdańsku: 99 396,25 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


unia europejska - fundusz bezpieczeństwa wewnętrznego - logo


Realizacja Projektu: