AWANSE NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W GARNIZONIE POMORSKIM - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

AWANSE NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W GARNIZONIE POMORSKIM

Data publikacji 20.11.2020

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył rozkazy personalne na stanowiska kierownicze w garnizonie pomorskim.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa - także w komendzie wojewódzkiej obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum. Dlatego też rozkaz powołania na stanowisko kierownicze w garnizonie pomorskim wręczony został w małym gronie.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku.

Po odczytaniu decyzji personalnych Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkazy o:

- odwołaniu ze stanowiska kierownika jednostki – insp. Michała Zapolskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Malborku

- powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Malborku – podinsp. Dariuszowi Zelerowi, dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku

- powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli – podinsp. Joannie Orłowskiej, dotychczasowemu ekspertowi w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku


 

  • awanse
  • awanse