Akademia z okazji Święta Policji - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Akademia z okazji Święta Policji

Data publikacji 31.07.2020

Wczoraj 30 lipca 2020r. na auli Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim spotkali się nowodworscy funkcjonariusze aby wziąć udział w uroczystej gali z okazji Święta Policji. Podczas uroczystej akademii awanse na wyższe stopnie otrzymało 24 policjantów. Z uwagi na nadal panujący COVID-19 i obowiązujące obostrzenia tegoroczne obchody odbyły się w ograniczonym gronie.

Wczoraj 30 lipca 2020r. na auli Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim spotkali się nowodworscy funkcjonariusze aby wziąć udział w uroczystej gali z okazji Święta Policji. Na wstępie zostały odczytane podziękowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego skierowane do policjantek, policjantów i pracowników Policji województwa pomorskiego. Podczas uroczystej akademii odbyło się wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 24 policjantów.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył insp. Tomasza Pawlaka Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim – srebrnym medalem za długoletnią służbę. Dwóm funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa lub porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązową odznakę zasłużony Policjant.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Tomasz Pawlak podziękował wszystkim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za profesjonalizm, rzetelną i oddaną służbę. Życzył wszystkim sukcesów zarówno w dalszej pracy jak i życiu osobistym.

Z uwagi na nadal panujące obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się w ograniczonym gronie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

  • policjanci
  • policjanci