Wiadomości

OFICJALNE WPROWADZENIE NOWEGO I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOŚCIERZYNIE I NACZELNIKA WYDZIAŁU TECHNIKI OPERACYJNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

Data publikacji 29.07.2020

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkazy personalne na stanowiska kierownicze w Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie oraz Komedzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz pogratulował awansu na wyższe stopnie służbowe.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa - także w komendzie wojewódzkiej obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum. Dlatego też rozkaz powołania na stanowisko kierownicze w garnizonie pomorskim wręczony został w małym gronie.
Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku.

Po odczytaniu decyzji personalnych Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkazy o powołaniu na stanowisko:

  • I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie kom. Michałowi Domerackiemu dotychczas pełniącemu obowiązki na tym stanowisku.
  • Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mł. insp. Michałowi Bukowskiemu dotychczas pełniącemu obowiązki na tym stanowisku.
  • OFICJALNE WPROWADZENIE NOWEGO I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOŚCIERZYNIE I NACZELNIKA WYDZIAŁU TECHNIKI OPERACYJNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
  • OFICJALNE WPROWADZENIE NOWEGO I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOŚCIERZYNIE I NACZELNIKA WYDZIAŁU TECHNIKI OPERACYJNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
  • OFICJALNE WPROWADZENIE NOWEGO I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOŚCIERZYNIE I NACZELNIKA WYDZIAŁU TECHNIKI OPERACYJNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
  • OFICJALNE WPROWADZENIE NOWEGO I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOŚCIERZYNIE I NACZELNIKA WYDZIAŁU TECHNIKI OPERACYJNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU