Policjanci z ogniwa wodnego patrolują jeziora w Człuchowie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Policjanci z ogniwa wodnego patrolują jeziora w Człuchowie

Data publikacji 27.07.2020

Policjanci z Człuchowa od początku wakacji kontrolują lokalne jeziora pod kątem bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą, jak również korzystających z różnego sprzętu pływającego. Policjanci kontrolują rejony przywodne oraz jeziora, wykorzystując policyjną łódź motorową. Funkcjonariusze prowadzą również pogadanki z kolonistami na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz przekazują im informacje o konieczności przestrzegania ograniczeń związanych z Covid 19.

Policjanci z Człuchowa od początku wakacji pilnują porządku w rejonie lokalnych jezior. Sprawdzają kąpieliska i tereny pola biwakowe, pilnują, aby nie dochodziło tam to przestępstw i wykroczeń, pilnują również, aby osoby wypoczywające w Człuchowie stosowały się do przestrzegania przepisów związanych z Covid 19. Funkcjonariusze z ogniwa wodnego sprawdzają jednostki pływające, uprawnienia żeglarskie, trzeźwość i niezbędne uprawnienia do poruszania po wodzie łódkami z napędem mechanicznym. Kontrolują również wędkarzy, a podczas wspólnych służb z ratownikami WOPR czuwają nad bezpieczeństwem osób kąpiących się zarówno na strzeżonych jak i na niestrzeżonych plażach.

Policjanci dodatkowo przeprowadzają pogadanki z kolonistami na temat bezpiecznego wypoczynku i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas kąpania się w jeziorach. Rozmawiają również z nimi o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od innych osób i innych ograniczeniach związanych z koronawirusem. Policjanci rozdawali również ulotki dotyczące obostrzeń związanych z Covid 19.

  • policjanci nad wodą
  • policjanci nad wodą