Święto Policji w Malborskiej Komendzie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Święto Policji w Malborskiej Komendzie

Data publikacji 25.07.2020

W czwartek 23 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Tego dnia w malborskim garnizonie 32 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne, wręczono również odznaczenia i wyróżnienia. Ceremonii przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Malborku inspektor Michał Zapolski, który z okazji obchodzonego święta wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym złożył podziękowania za codzienne zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu.

Wczoraj  w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Z uwagi na szczególne obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa i obowiązującymi restrykcjami,  tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się w ograniczonym gronie. O godzinie 12.00  w auli malborskiej komendy  rozpoczęła się uroczysta akademia, podczas której wręczono  akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, medale i wyróżnienia. Ceremonii przewodniczył  Komendant Powiatowy Policji w Malborku insp. Michał Zapolski. Dowódcą uroczystości był Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Malborku kom. Tomasz Czerwiński. Z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Malborku awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało 32 funkcjonariuszy. Podczas uroczystości Komendantowi Powiatowemu Policji w Malborsku insp. Michałowi Zapolskiemu oraz  Prezesowi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Malborku  Panu Jerzemu Sekuła wręczono odznaczenia „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Jeden z policjantów został również odznaczony medalem  „Za Zasługi dla NSZZ Policjantów Województwa Pomorskiego”. W uznaniu za długoletnie zaangażowanie Komendant Powiatowy Policji w Malborku z okazji jubileuszu 25 i 20 lat służby wyróżnił 4 funkcjonariuszy. Dodatkowo  wyróżnienia wręczono również 3 policjantom, którzy dbali o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Stare Pole.

 

Podczas uroczystości odczytane zostały listy skierowane do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego.

 

Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Malborku podziękował policjantom za ich zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków w codziennej służbie i pracownikom Policji za sumienną i rzetelną pracę, szczególnie w ostatnim okresie, w którym na policjantach spoczywały dodatkowe zadania związane z COVID-19. Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za bardzo dobrą współpracę i ich wsparcie.