OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

Data publikacji 22.07.2020

W ramach obchodów Święta Policji, odbyła się dzisiaj uroczystość dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, podczas której wręczono m.in. nominacje na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia państwowe i resortowe. Akademii przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku – nadinsp. Andrzej Łapiński. Honorowym gościem był Wojewoda Pomorski – P. Dariusz Drelich.

22 lipca br. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji. Podczas zbiórki kilkudziesięciu policjantów otrzymało awanse w stopniach służbowych oraz wyróżnienia w postaci odznaczeń państwowych i resortowych tj. Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki „Zasłużony Policjant”.

Podczas ceremonii Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski wręczył medale okolicznościowe z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Medalem uhonorowani zostali Pan Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, nadinsp. Andrzej Łapiński – KWP w Gdańsku oraz nadkom. Józef Partyka – Przewodniczący ZW NSZZP woj.pomorskiego

Ponadto podpisano Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 22 lipca br. pomiędzy Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj.pomorskiego a Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Łodzi. Strony Porozumienia postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz upamiętniania historii i tradycji Policji Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych losów polskich policjantów II RP w okresie II wojny światowej.

Głównym celem wspólnych przedsięwzięć ma być dokumentowanie, badanie losów wszystkich funkcjonariuszy Policji Państwowej wg stanu osobowego na dzień 30 sierpnia 1939 roku, upamiętnianie ich postaw zgodnych z honorem polskiego policjanta oraz upowszechnianie tej wiedzy także na forum międzynarodowym.

Podczas uroczystości odczytano życzenia na Święto Policji przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka.

W atmosferze obchodów Święta Policji życzenia spokojnej służby i kolejnych awansów przynoszących satysfakcję z wykonywanych zadań złożył w swoim przemówieniu Wojewoda Pomorski – P. Dariusz Drelich.

 


 

 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
 • OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU