Wiadomości

OFICJALNE WPROWADZENIE I ZASTĘPCY KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU

Data publikacji 14.07.2020

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkaz personalny na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku.

Po odczytaniu decyzji personalnej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko:

- I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku mł. insp. Sylwestra Mieszczaka dotychczasowego Z-cę Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku

  • I Z-ca KMP w Gdańsku