Wiadomości

Jest bezpieczniej w powiecie puckim – podsumowanie I półrocza 2020 roku

Data publikacji 10.07.2020

Komenda Powiatowa Policji w Pucku podsumowała wyniki osiągnięte w I półroczu 2020 roku. Pomimo zaangażowania dużych sił i środków na rzecz codziennej walki z covid-19, służba wszystkich funkcjonariuszy przyniosła wymierne efekty, a mundurowi utrzymali na wysokim poziomie stan bezpieczeństwa w powiecie. Zmalała liczba przestępstw kryminalnych oraz wzrosła ich wykrywalność. Odnotowano mniej wypadków drogowych oraz zmalała liczba ofiar śmiertelnych i osób rannych.

Z ostatniej edycji badań oceny wybranych instytucji wynika, że większość Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, a Policja po raz czwarty raz z rzędu jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działania Policji dobrze ocenia aż 80% ankietowanych, a tak wysoka ocena działalności Policji jest najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby.

 

Pierwsze półrocze roku 2020 postawiło przed funkcjonariuszami puckiej komendy wiele wyzwań, głównie w obszarze zwalczania przestępczości kryminalnej. Systematyczna praca przyniosła oczekiwane efekty w postaci zatrzymań sprawców przestępstw i wykroczeń, osób ściganych listami gończymi i poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Praca patroli policyjnych, szybka reakcja na zdarzenie oraz podejmowane działania służb dochodzeniowo-śledczych sprawiły, że na terenie powiatu puckiego wzrosła wykrywalność najbardziej uciążliwych przestępstw.

 

Początek roku nałożył również na naszych policjantów dodatkowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa mundurowi reagowali wobec osób, które nie stosują się do restrykcji obowiązujących w walce z covid-19. Policjanci sprawdzali, czy osoby objęte kwarantanną przebywały w miejscu zamieszkania oraz czy goście i mieszkańcy powiatu dla dobra nas wszystkich przestrzegają nałożonych obostrzeń. Pomimo dodatkowych obowiązków, które związane były z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, puccy policjanci w pierwszym półroczu 2020 roku osiągnęli wymierne efekty w codziennej walce z przestępczością.

 

W minionym półroczu w powiecie puckim o 54  zmalała liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii zdarzeń o charakterze kryminalnym. Wykrywalność w kategorii kradzieży, bójek, narkotyków oraz uszkodzeń mienia jest wyższa od ubiegłorocznej. Ponadto na wysokim poziomie kształtuje się wykrywalność przestępstw kradzieży z włamaniem oraz wzrosła wykrywalność dotycząca kradzieży pojazdów. Zmalała liczba przestępstw dotyczących spowodowania uszkodzeń ciała.

 

Wyraźną poprawę widać także w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W I półroczu 2020 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pucku odnotowano 26 wypadków, w których rannych zostało 27 osób. W odniesieniu do ubiegłego roku – w stosunku do I półrocza 2019 roku wypadkowość spadła o 4 zdarzenia i o 8 osób rannych mniej. Odnotowano także mniej kolizji drogowych aż o 53. Ponadto zmalała ilość wypadków z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego w stosunku do roku ubiegłego. Z każdym takim wypadkiem wiąże się ludzki dramat, dlatego Policja podejmuje różnego rodzaju działania, aby te liczby ograniczyć. W ich realizację zaangażowane są patrole ruchu drogowego i prewencji. Celem różnego rodzaju działań kontrolno-prewencyjnych, które policjanci realizują na drodze jest budowanie świadomości grożących niebezpieczeństw oraz promowanie właściwych zachowań.

 

Ponadto ogromny nacisk położony został na działania prewencyjne. Konsekwentnie realizowany jest program „Dzielnicowy bliżej nas”. Promowana jest aplikacja „Moja komenda”. Dzięki niej obywatele mogą szybko i skutecznie skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Kilka dni temu ruszyła kolejny rok z rzędu akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, są to działania prewencyjne prowadzone w okresie letnim, zarówno w naszym powiecie jak i na terenie całego kraju. Tego typu działania  mają na celu promowanie właściwych zachowań nad wodą. Podczas tych szeroko zakrojonych wakacyjnych działań policyjni motorowodniacy, patrole zmotoryzowane i piesze zadbają o bezpieczeństwo wszystkich turystów odwiedzających nasz powiat.

 

Przed policjantami puckiej komendy II półrocze, a wraz z nim realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom, dalsza służba na rzecz ograniczania przestępczości, a także poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.