Wiadomości

Bezpieczeństwo w powiecie człuchowskim - podsumowanie pracy policji w I półroczu 2020 roku

Data publikacji 07.07.2020

Utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ochrona i bezpieczeństwo ludzi, to główne zadania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Jednostka podsumowała wyniki pierwszego półrocza 2020 roku. Wzrost wykrywalności sprawców przestępstw, a także większe bezpieczeństwo na drogach i mniejsza liczba ofiar wypadków drogowych wskazuje na coraz lepszą pracę człuchowskich funkcjonariuszy, a tym samym wpływa na stałą poprawę bezpieczeństwa w powiecie.

Policja służy społeczeństwu i przeznaczona jest do ochrony i bezpieczeństwa ludzi,          a także do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. To codzienna służba funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie czuwających nad bezpieczeństwem na terenie powiatu człuchowskiego poprzez służby patrolowe, ruchu drogowego, kryminalne, poprzez prowadzone działania prewencyjne czy edukacyjne jest przejawem tej służebnej roli Policji.

W minionym półroczu na terenie powiatu człuchowskiego ograniczono przestępczość ogólną, wszczęto o 26 postępowań mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego, dynamika w tym zakresie wyniosła 95,11 %. W przestępczości kryminalnej dynamika wyniosła 85,4%, wszczęto o 59 postępowań mniej niż w pierwszej połowie roku ubiegłego. Spadkowi dynamiki przestępczości kryminalnej i ogólnej towarzyszy wysoki poziom wykrywalności tych przestępstw. W pierwszym półroczu było bezpiecznie, zanotowano jedno przestępstwo z kategorii usiłowanie zabójstwa, sprawcę szybko zatrzymano i tymczasowo aresztowano. W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu odnotowano stu procentową wykrywalność.

Warto również podkreślić, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie osiągnęli najwyższy w województwie pomorskim wskaźnik wykrywalności w kategorii kradzież. Wysoki wskaźnik wykrywalności osiągnęli również w kategorii kradzież samochodu.

Wartym uwagi zjawiskiem jest dwukrotny wzrost postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych. Człuchowscy policjanci ujawniają coraz więcej postępowań z tego zakresu (w I półroczu br. 80 postępowań). Potwierdza to tezę, że duża część przestępstw przenosi się do sieci. Zalecamy w tym zakresie dużą ostrożność !!! Szczególnie należy zachować ostrożność podczas zakupów w sieci oraz wzmóc czujność wobec mailowych propozycji zakupu, czy promocji itp.   

Przez teren powiatu człuchowskiego przecinają się dwie drogi krajowe (DK 22 i DK 25), co powoduje wzmożony ruch na naszych drogach a tym samym możliwość wystąpienia potencjalnych zdarzeń drogowych. Analizując stan bezpieczeństwa na drogach krajowych przebiegających przez powiat człuchowski stwierdzić należy, że nastąpił wyraźny spadek zarówno liczby wypadków drogowych jak i liczby osób zabitych i rannych. Człuchowska policja podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu. Są to zarówno działania kontrolno-pomiarowe, aby ograniczyć liczbę kierowców przekraczających prędkość, jak i prowadzące do wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących czy osoby pod wpływem środków odurzających.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii człuchowscy funkcjonariusze kierowani są do działań z tym związanych. Policjanci kontrolują wykonywanie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Współpracowali w tym zakresie również z żołnierzami WOT. W codziennej służbie funkcjonariusze przypominają ludziom o trwającej epidemii i obowiązujących obostrzeniach i zasadach bezpieczeństwa w tym zakresie, które mają na celu ograniczenie skutków pandemii.

Na bieżąco monitorowane są zdarzenia przestępcze występujące na terenie powiatu człuchowskiego w oparciu o opracowywane miesięczne "Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby oraz koordynacji działań zewnętrznych na terenie działania KPP Człuchów", na podstawie których odpowiednio dyslokuje się siły na terenie naszego powiatu.

Decydujący wpływ na ocenę Policji i społeczne poczucie bezpieczeństwa ma realizacja zadań przez policjantów służby prewencyjnej, zwłaszcza tych którzy mają na co dzień bezpośredni kontakt z ludźmi „na ulicy”. Dlatego też ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jedną z możliwych form jest wizualizacja stanu bezpieczeństwa poprzez prezentowanie w postaci tzw. MAP ZAGROŻEŃ. Na terenie powiatu człuchowskiego funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, mająca na celu obiektywne zdiagnozowanie stanu bezpieczeństwa na podległym terenie służbowym i zapewnienie dopływu informacji pochodzących z możliwie szerokich źródeł, a przede wszystkim od społeczności lokalnych.

Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie zgłoszenia dotyczą przede wszystkim niewłaściwej infrastruktury drogowej i przekraczania prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Policjanci bezwzględnie reagują na wszystkie zgłoszenia i dokonują natychmiastowej weryfikacji, celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na podległym terenie służbowym.

Mieszkańcy powiatu człuchowskiego na bieżąco są informowani o zaistniałych zagrożeniach występujących na terenie zamieszkiwanego przez nich powiatu. Środki masowego przekazu wykorzystywane są w celu promowania prospołecznych zachowań. Oficer prasowy komendy występuje z apelami, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców.