Bezpieczniej w Sopocie – podsumowanie I półrocza 2020 roku - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Bezpieczniej w Sopocie – podsumowanie I półrocza 2020 roku

Data publikacji 06.07.2020

Sopoccy policjanci podsumowali wyniki osiągnięte w I półroczu 2020 roku. Pomimo codziennego zaangażowania w walce z covid-19, służba wszystkich policjantów przyniosła wymierne efekty. Spadek liczby przestępstw przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności to z jednej strony powód do zadowolenia dla mundurowych, a z drugiej strony wyzwanie, by te wskaźniki były jeszcze lepsze na koniec roku.

Z ostatniej edycji badań oceny wybranych instytucji wynika, że większość Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, a Policja po raz czwarty raz z rzędu jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działania Policji dobrze ocenia aż 80% ankietowanych, a tak wysoka ocena działalności Policji jest najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby.

 

2020 rok postawił przed funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Sopocie wiele wyzwań, w tym przede wszystkim w obszarze zwalczania przestępczości. Pierwsze półrocze nałożyło na mundurowych także dodatkowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa policjanci kontrolowali osoby objęte kwarantanną domową, sprawdzali, czy osoby stosują się do wprowadzonych ograniczeń oraz reagowali wobec tych, którzy nie stosowali się do tych restrykcji. Pomimo dodatkowych działań związanych z walką z covid-19 sopoccy funkcjonariusze osiągnęli wymierne efekty w walce w przestępczością.

 

W I półroczu 2020 roku w Sopocie odnotowaliśmy spadek liczby wszczętych postępowań. W kategorii przestępstw kryminalnych o 108 zmalała liczba wszczętych postępowań, a ich wykrywalność była wyższa od ubiegłorocznej i wyniosła 74,70%. W pierwszych 6 miesiącach 2020 roku zmalała też liczba przestępstw w kategorii 17x7. Jest to kategoria przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, do której zaliczamy kradzieże, w tym kradzieże aut, włamania, uszkodzenie mienia, rozboje, bójki i uszkodzenia ciała. W porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku w minionym półroczu odnotowaliśmy spadek o 31 wszczętych postępowań w tej kategorii przy jednoczesnym wzroście ich wykrycia. Wyraźną poprawę widać także w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W I półroczu 2020 roku odnotowaliśmy 8 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 17 zostało rannych. W analogicznym okresie 2019 roku odnotowaliśmy 20 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. Z każdym takim wypadkiem wiąże się ludzki dramat, dlatego Policja podejmuje różnego rodzaju działania, aby te liczby ograniczyć. W ich realizację zaangażowane są zarówno patrole ruchu drogowego jak i prewencji. Prowadząc działania na drodze policjanci promują właściwe zachowania oraz uświadamiają na zagrożenia wynikające m.in. z nadmiernej prędkości czy jazdy pod wpływem narkotyków i alkoholu. Ponadto dbając o bezpieczeństwo na drodze sopoccy policjanci w minionym półroczu udaremnili dalszą jazdę 137 kierowcom, którzy rażąco, tj. o ponad 50 km/h, przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Uniemożliwili dalszą jazdę również 36 kierowcom, którzy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków kierowali samochodami.

 

Przed sopockimi policjantami II półrocze, a wraz z nim realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom, dalsza służba na rzecz ograniczania przestępczości, a także poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.