Wiadomości

Policjanci zachęcali tegorocznych maturzystów do wstąpienia w szeregi policji

Data publikacji 16.06.2020

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku promowali zawód policjanta wśród tegorocznych licealistów tuż po zakończonym przez nich egzaminie dojrzałości. Podczas spotkań rozmawiali z maturzystami o procedurze związanej z naborem do służby oraz specyfice zawodu policjanta.

W minionym tygodniu licealiści z Lęborka podchodzili do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Lęborscy policjanci wykorzystali ostatnią możliwość spotkania się z tegorocznymi maturzystami, w celu przybliżenia specyfiki pracy w Policji i zachęcenia młodzieży do wstąpienia w jej szeregi. Zainteresowani służbą w Policji wraz z ulotkami otrzymali szczegółowe informacje o procedurze kwalifikacyjnej przyjęcia do służby oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby dostać się do Policji.

 

Przypominamy, że chcąc zostać pomorskim policjantem, należy wypełnić kwestionariusz osobowy i dostarczyć go do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. W razie jakichkolwiek wątpliwości dokumenty można wypełnić także na miejscu, w czym chętnie pomożemy. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty pobrać można również na stronie internetowej dobor.pomorska.policja.gov.pl.

 

Po złożeniu dokumentów pracownik zespołu doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wskaże dogodny dla kandydata termin do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej i testu wiedzy ogólnej. Po przejściu wszystkich etapów rekrutacji kandydat staje w gronie najlepszych podczas ślubowania, a następnie trafia na okres około 6 miesięcy na szkolenie do jednej z 5 szkół Policji w kraju. Następnie na około 3 miesiące kierowany jest do Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, gdzie odbywa adaptację zawodową, pełniąc służbę z doświadczonymi funkcjonariuszami, by ostatecznie trafić do jednostki docelowej i wspierać swoich kolegów w codziennej służbie.