OFICJALNE WPROWADZENIE NOWYCH KOMENDANTÓW W GARNIZONIE - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

OFICJALNE WPROWADZENIE NOWYCH KOMENDANTÓW W GARNIZONIE

Data publikacji 15.06.2020

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył trzy rozkazy personalne na stanowiska kierownicze – w Komendach Policji w Pucku, Kwidzynie i Słupsku.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa - także w komendzie wojewódzkiej obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum. Dlatego też rozkazy powołania na stanowiska kierownicze w garnizonie pomorskim wręczone zostały w małym gronie.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Po odczytaniu decyzji personalnych wręczono rozkazy o powołaniu na stanowiska:

  •  Z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku – mł.insp. Tomaszowi Zacharzewskiemu dotychczas pełniącemu obowiązki na tym stanowisku
  •  I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie - nadkom. Jarosławowi Kowalskiemu dotychczas pełniącemu obowiązki na tym stanowisku
  •  p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Pucku – kom. Beacie Nienadowskiej dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi
  • OFICJALNE WPROWADZENIE NOWYCH KOMENDANTÓW W GARNIZONIE