Wiadomości

Pod redakcją Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie, powstał „Atlas jezior i rzek powiatu człuchowskiego”.

Data publikacji 10.06.2020

Ukazał się właśnie ponad 400-stronicowy „Atlas jezior i rzek powiatu człuchowskiego”, którego autorem jest I Zastępca Komendanta Powiatowego w Człuchowie podinsp. Karol Dziemiańczyk. Jest to najprawdopodobniej pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Komendant Karol Dziemiańczyk jest prywatnie prezesem Polskiego Związku Wędkarskiego w Człuchowie, skończył również podyplomowe studia z zakresu ichtiologii i akwakultury. Prace nad skatalogowaniem jezior i rzek oraz wydaniem atlasu trwały 4 lata. W opracowaniu można znaleźć również jeziora, które istniały na terenie powiatu 100 lat temu, a których już nie ma oraz informacje o zbiornikach sztucznych.

Prace nad przygotowaniem materiału do publikacji rozpoczęły się już w 2016 roku i trwały 4 lata. W ramach książki, kompleksowo opracowanych zostało 99 jezior, 27 rzek, 19 jezior zanikowych oraz 18 zbiorników sztucznych i o innym charakterze. To była mrówcza praca. Nad każdym ze zbiorników przeprowadzono szczegółowe badania z zakresu batymetrii, morfologii, morfometrii i limnologii. Każdy zbiornik został opisany także pod względem turystycznym, przyrodniczym i historycznym. Dużą ciekawostką jest to, że wszystkie jeziora zostały ukazane w stuletniej perspektywie. Publikacja ma dużą wartość użytkową, ale i naukową. Książka została bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców regionu oraz pozytywnie oceniona przez naukowców z zakresu limnologii, hydrobiologii i historii.

Autor atlasu jest prywatnie zapalonym wędkarzem i prezesem człuchowskiego koła PZW. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu ichtiologii i akwakultury, od 2011 roku jest zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie. Już teraz zapowiada, że to nie koniec jego pracy publicystycznej. Wcześniej, bo w 2016 roku opublikował książkę pod swoja redakcją pt. „Człuchowskie jeziora – dla wędkarzy i nie tylko”.

Praca badawcza w terenie to hobby podinsp. Karola Dziemiańczyka, które z powodzeniem godzi ze służbą w Policji.