Wiadomości

Informacja dla osób pokrzywdzonych w sprawie uzyskania bez uprawnień bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A.

Data publikacji 01.06.2020

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pod sygnaturą akt PO I Ds. 48.2020, RSD-5.2020 prowadzi wszczęte w dniu 5 maja 2020 roku dochodzenie w sprawie uzyskania bez uprawnień w okresie od 15 kwietnia 2020 roku do 16 kwietnia 2020 roku w nieustalonym miejscu za pośrednictwem sieci Internet poprzez niezabezpieczony port serwera informacji dla niego nieprzeznaczonej w postaci bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A. to jest o czyn z art. 267§1 k.k..

Osoby pokrzywdzone niniejszym zdarzeniem mogą kierować swoje zawiadomienia bezpośrednio Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub do Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku z przywołaniem sygnatury akt sprawy PO I Ds. 48.2020, RSD- 5. 2020.

Decyzją Prokuratora nadzorującego postępowanie na obecnym etapie postępowania, na podstawie art. 315a k.p.k., odstępuje się od przesłuchań pokrzywdzonych w charakterze świadków, albowiem czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Przesłuchanie takie może się odbyć w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez konkretnego pokrzywdzonego. Osobom pokrzywdzonym, nawet tym, którzy nie zostali przesłuchani, przysługują uprawnienia pokrzywdzonego określone w art. 300§2 k.p.k..

Informuję także, że na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/138/1510 znajduje się zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych przez Fortum Marketing and Sale S.A. oraz sugerowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych sposoby zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości.

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym