Opuścił miejsce kwarantanny – grozi mu mandat i kara z sanepidu - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Opuścił miejsce kwarantanny – grozi mu mandat i kara z sanepidu

Data publikacji 25.05.2020

Każdego dnia policjanci w całym kraju wspierając służby sanitarne sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i narażają na ryzyko inne osoby. Pomimo tego tym razem brakiem odpowiedzialności wykazał się mieszkaniec Redy, który podczas kwarantanny opuścił swoje miejsce zamieszkania. Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło #Zostańwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło #zostanwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

W sobotę po godzinie 11:00 policyjny patrol z Redy na jednej z ulic miasta rozpoznał mężczyznę, który prawdopodobnie powinien być na kwarantannie w domu. Policjanci podjechali bliżej i wylegitymowali mężczyznę, zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności. Podczas sprawdzania jego tożsamości, potwierdzili swoje podejrzenia. W trakcie wyjaśniania przyczyny opuszczenia miejsca kwarantanny, okazało się, że 38-latek wyszedł do sklepu po alkohol.

Teraz w tej sprawie policjanci przeprowadzą postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń, które dotyczy nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o możliwą chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W takim przypadku osoba może zostać ukarana grzywną w wysokości do 500 zł. Niezależnie od tego, policjanci przekażą informację o nieprzestrzeganiu zasady kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć na mężczyznę grzywnę w wysokości 30 tys. złotych.

Policjanci przypominają!

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!

Pamiętajmy także, że jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.