Wiadomości

Zostań policjantem! Ty też możesz spełnić swoje marzenia… Ja już je realizuje!!!

Data publikacji 22.04.2020

Praca policjanta polega przede wszystkim na służbie dla drugiego człowieka. Będąc policjantem można pomagać innym i czerpać z tego satysfakcję. W szeregi pomorskiej policji wstąpił absolwent Technikum Mundurowego w Chojnicach. Odkąd pamięta chciał być policjantem. Już po ukończeniu szkoły podstawowej postanowił spełnić swoje marzenie i udało się. Ty też możesz sięgnąć po swoje marzenie. Dlaczego warto dołączyć do pomorskiego garnizonu Policji?

Praca w Policji od zawsze była marzeniem dla młodego człowieka, który zawsze chciał służyć społeczeństwu. I marzenia się spełniły. Posterunkowy Dawid Rohde teraz kształci się w Szkole Policji w Słupsku. Aktualnie z uwagi na stan epidemiczny obowiązujący w Polsce młody policjant wspomaga chojnicką jednostkę Policji w realizacji zadań związanych z koronawirusem. Sam opowiada jak można spełniać swoje plany i marzenia. -Złożyłem dokumenty, przystąpiłem do egzaminu, zdałam testy sprawnościowe, test wiedzy ogólnej, przeszedłem badania lekarskie oraz rozmowę z psychologiem. I udało się. Już teraz jestem na początku drogi, którą zawsze chciałem dążyć. Jestem słuchaczem kursu podstawowego w Szkole Policji w Słupsku. Obecnie z uwagi na stan pandemii pełnie służbę w chojnickiej komendzie policji, gdzie już trochę zapoznałem się z prawdziwymi policyjnymi tajnikami służby w mundurze. Już teraz mogę powiedzieć, że praca w policji jest na pewno pracą odpowiedzialną, ambitną i rozwijającą. Pracując w terenie, z ludźmi, stróże prawa spotykają się z ich problemami. Służba w policji uczy empatii. Jest pracą ciekawą i zmienną. Jeśli ktoś czuje potrzebę pomagania innym, to praca w Policji jest właśnie dla niego. Praca policjanta polega bowiem przede wszystkim na służbie dla drugiego człowieka. Będąc policjantem można pomagać innym i czerpać z tego satysfakcję. Zachęcam do wstępowania w nasze szeregi.

Posterunkowy Dawid Rhode jest kursantem i wie, że początkowo będzie pełnił służbę w oddziałach prewencji, ale cieszy się, że po zdobyciu doświadczenia zawodowego wróci do rodzinnej miejscowości, gdzie będzie pomagał potrzebującym oraz stał na straży prawa.

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia to właśnie jest ta droga, która to zapewni – możesz zostać policjantem.

Ile zarabia policjant? Płaca w policji różni się w zależności od szczebla i zajmowanego stanowiska. Początkujący funkcjonariusz (po kursie podstawowym) zarabia ok. 4000 zł.

Służba w policji nie jest łatwa, jednak może przynosić sporo satysfakcji. Funkcjonariusze nie tylko przeciwdziałają łamaniu prawa, ale także pomagają obywatelom w przypadku klęsk żywiołowych. Zawód policjanta jest zaliczany do tak zwanych zawodów zaufania publicznego, dlatego funkcjonariusze powinni cechować się wysokimi standardami etycznymi i moralnymi. Od kilku lat Policja cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym, wśród najważniejszych w kraju instytucji państwowych i społecznych.

Dużym plusem pracy policjanta jest też możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, bądź w momencie osiągnięcia 55 roku życia.

Kto może pełnić służbę w Policji? Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.pomorska.policja.gov.pl

  • policjant i radiowóz
  • policjant i radiowóz