Wiadomości

Policjanci reagują na każdy sygnał zaznaczony na mapie zagrożeń- podsumowanie pierwszych miesięcy tego roku w powiecie chojnickim.

Data publikacji 21.04.2020

Priorytetem działań Policji jest wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem, a co za tym idzie, jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie powiatu. Doskonałymi do tego narzędziami są Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. Dzięki „Mapie”, mieszkańcy naszego powiatu oraz całego kraju mogą zgłaszać miejsca, które według nich są zagrożone, z kolei Moja Komenda umożliwia w bardzo szybki sposób znalezienie swojego dzielnicowego oraz najbliższą jednostkę Policji. Zachęcamy do korzystania z tych sprawdzonych już wielokrotnie form kontaktu. Chojniccy policjanci weryfikują każdy taki sygnał i podejmują konkretne działania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jak już wie prawie każdy mieszkaniec powiatu jest narzędziem które służy funkcjonariuszom, a także społeczeństwu do poprawy bezpieczeństwa. Dzięki Mapie, mieszkańcy mogą podpowiadać policjantom i wskazywać miejsca, gdzie potrzebna jest ich systematyczna „wizyta”. Od stycznia do 20 kwietnia tego roku mieszkańcy powiatu chojnickiego nanieśli na nią ponad 250 miejsc , które według nich są miejscami zagrożonymi. 44 z nich zostało potwierdzonych. Mieszkańcy głównie poprzez to bardzo sprawnie działające narzędzie zgłaszają zaznaczając na Mapie takie kategorie jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (najczęściej okolice sklepów), czy też informują o bezpańskich psach. Po naniesieniu takiego miejsca na mapę policyjne patrole sprawdzają wskazany problem po kilka razy.

 

Właśnie w ostatnim czasie policjanci interweniowali w związku z naniesionymi zgłoszeniami dotyczącymi przekraczania dozwolonej prędkości na drodze krajowej nr 22 oraz wojewódzkiej 235, a także w miejscowości Nieżychowice, oraz drodze pomiędzy Chojnicami, a Bytowem, gdzie podczas ostatnich kontroli zatrzymali kilku kierującym prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Ponadto dzielnicowi każdego dnia w swoich rejonach kontrolują miejsca wskazywane przez mieszkańców, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu są to m.in. obręby placówek handlowych i parków, a także  monitorują czy w ich rejonach nie dochodzi do innych aktów łamania prawa. Dzielnicowi właśnie poprzez takie działania dążą do zminimalizowania różnego rodzaju wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe dla społeczności lokalnej. Większość ze zgłaszanych problemów w dużym stopniu zostało wyeliminowanych lub zostały zminimalizowane.

Do współdziałania z policją poprzez Krajową Mapą Zagrożeń z pewnością przyczyniły się także spotkania z lokalną społecznością w formie debat społecznych, ale również spotkania z mieszkańcami organizowane do czasu ogłoszenia pandemii przez dzielnicowych. W trakcie tych spotkań policjanci za każdym razem propagowali to narzędzie jako sposób na wskazanie przez mieszkańców miejsc, w których zauważają niepokojące sygnały.

 

Policjanci w celu wyeliminowania zaobserwowanych przez mieszkańców zagrożeń podejmują właśnie we wskazanych miejscach na mapie interwencję podczas których pouczają oraz nakładają mandaty karne, a nawet kierują wnioski do sądu.  

 

Dzięki dobrej współpracy i przekazywanym informacjom przez mieszkańców można znacznie lepiej dyslokować siły, lepiej zadaniować policjantów, także dzielnicowych, oraz skuteczniej współpracować z innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów ważnych dla obywateli.

Policja przypomina, że za pomocą tej aplikacji mieszkańcy powiatu, ale i całego kraju, mogą zgłaszać miejsca, które według nich są zagrożone. Narzędzie to ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach oraz pomorskiej policji, a jej obsługa jest bardzo prosta. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji zależy również aby funkcjonariusze byli bliżej mieszkańców, dlatego stworzono aplikację Moja Komenda, która zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i Moja Komenda nie służą do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z oficerem dyżurnym policji lub dzwoniąc na numer 112.