Kolejny raz nieobecny podczas kontroli - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Kolejny raz nieobecny podczas kontroli

Data publikacji 15.04.2020

Gdańscy policjanci, od kilku tygodni systematycznie odwiedzają osoby, które zostały objęte obowiązkiem kwarantanny. Mundurowi kontrolują, czy mieszkańcy przestrzegają wprowadzonych obostrzeń. Podczas kontroli jednego z adresów mundurowi kolejny raz nie zastali w mieszkaniu 19-latka objętego obowiązkiem przebywania w mieszkaniu. Tym razem policjanci poinformowali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku na podstawie informacji przekazanych przez policjantów, wydał dwanaście decyzji nakładających kary finansowe dla osób nieprzestrzegających obostrzeń, w tym zasad poddania się kwarantannie i gromadzenia się. Sankcjami tymi objętych zostało dwanaście osób, które w sposób rażący naruszyły obowiązujące przepisy i nie zastosowały się do wymogu pozostania w domu z uwagi na kwarantannę bądź niegromadzenia się zgodnie z zaleceniami służb. Naruszenia, jakich się osoby ukarane dopuściły to m.in. bezzasadne oddalenie się z miejsca zamieszkania, wychodzenie z domu pomimo objęcia tych osób kwarantanną lub organizowanie imprez, spotkań towarzyskich. Łączna wysokość kar nałożonych przez inspektora sanitarnego opiewa na kwotę 54 tys. zł. Na podstawie informacji od policjantów inspektor sanitarny w drodze decyzji nałożył na mieszkańców Gdańska kary od 3 do 5 tys. zł.

Jednym z rażących przypadków naruszenia wprowadzonych obostrzeń jest nieobecność w mieszkaniu 19-latka z Wrzeszcza, którego podczas kolejnej kontroli policjanci nie zastali w mieszkaniu. Mężczyzna nie odbierał telefonu od funkcjonariuszy, a próby nawiązania kontaktu przez domofon okazały się bezskuteczne. Mundurowi zdobyli za to wiele informacji, które przekazali inspektorowi sanitarnemu. Policjanci dotarli do osób, które potwierdziły, że 19-latek nie stosuje się do nakazu pozostania w domu oraz zaprasza gości.

Policjanci apelują!

Pozostańmy w domu i stosujmy się do ograniczeń, jakie wprowadzone zostały na terenie naszego kraju. Tylko odpowiedzialna i zdyscyplinowana postawa uchronić może nas i osoby dla nas najbliższe przed zakażeniem koronawirusem. Pamiętajmy! Nie przestrzeganie zasad narazić nas może na poważne konsekwencje, również finansowe.

  • policjant i żołnierze