Wiadomości

Kolejne kary za niestosowanie się do obostrzeń i ograniczeń w związku z koronawirusem

Data publikacji 08.04.2020

Kartuscy policjanci prowadzą intensywne działania ukierunkowane na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Od chwili wprowadzenia nowych obostrzeń wspólnie z policjantami do działań zaangażowani byli również funkcjonariusze straż miejskiej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Zdecydowana większość mieszkańców zachowywała się bardzo odpowiedzialnie, jednak funkcjonariusze nałożyli 20 mandatów na osoby lekceważące przepisy oraz zastosowali jedno pouczenie.

 

Policjanci w całym powiecie kartuskim wzmożyli swoje działania, które są ukierunkowane na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Mundurowi podczas codziennych służb sprawdzali, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Funkcjonariusze egzekwowali również przepisy dotyczące zakazu gromadzenia się. Na ulice wszystkich miejscowości skierowano dodatkowych funkcjonariuszy, którzy kontrolowali miejsca, gdzie jest zakaz wchodzenia. Wspólnie z policjantami zaangażowane były Wojska Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariusze straży miejskiej. Większość mieszkańców stosowała się do wydanych zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Niestety jednak były osoby, które narażały na ryzyko zarażenia siebie oraz innych. Policjanci w całym województwie ukarali mandatami karnymi 20 osób i sporządzili 10 wniosków o ukaranie do sanepidu. Wnioski nadal są rozpatrywane, natomiast kwoty mandatów mieściły się w przedziale od 50 do 500 złotych.

Przypominamy, że do odwołania każda osoba do 18 roku życia nie może wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwi ich obecność na ulicy. Obowiązuje także zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc m.in. parków, bulwarów, zieleńców czy też lasów. Wprowadzona została także minimalna odległość między pieszymi, która wynosi 2 metry. 

Funkcjonariusze apelują o zdrowy rozsądek i stosowanie się do zaleceń. Wprowadzone obostrzenia mają pomóc w walce z koronawirusem. Nieprzestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa łączy się z narażaniem zdrowia i życia innych osób. Policjanci do odwołania będą prowadzić działania mogące zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia, a w sytuacjach niestosowania się do nakazów i zakazów będą stanowczo reagować i egzekwować przestrzeganie przepisów.