4 osoby ukarane za nieprzestrzeganie kwarantanny - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

4 osoby ukarane za nieprzestrzeganie kwarantanny

Data publikacji 07.04.2020

Policjanci przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają bezwzględny obowiązek przebywać we wskazanym miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Niestety, nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji. Mundurowi z tczewskiej komendy w ostatnich dniach podczas sprawdzania osób objętych kwarantanną ujawnili przypadki niestosowania się do obecnych przepisów. Na podstawie informacji przekazanej przez funkcjonariuszy wobec 4 mieszkańców Tczewa Powiatowy Inspektor Sanitarny na każdą z tych osób nałożył grzywnę w wysokości 5 tys. złotych.

Każdego dnia policjanci sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek i pozostają w miejscu zamieszkania. W zakresie tym funkcjonariusze ściśle współpracują ze służbami sanitarnymi. Każde rażące naruszenie kwarantanny czy notoryczność nieprzestrzegania jej zasad powoduje wszczęcie procedury przez służby sanitarne. Inspektorzy sanitarni na podstawie ustaleń policyjnych podejmują decyzje o sankcjach. Współpraca z inspektorami sanitarnymi jest bardzo dobra i owocna. Wszystkie osoby, które nie stosują się do zasad kwarantanny, muszą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale i z wysokimi karami finansowymi. Niestety, nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji.

 

W ostatnich dniach mundurowi stwierdzili 4 przypadki niestosowania się do zasad kwarantanny. O nieodpowiedzialnym oraz niezgodnym z prawem zachowaniu czterech mieszkańców Tczewa funkcjonariusze powiadomili Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wydał już decyzję o nałożeniu na każdą z tych osób karę grzywny w wysokości 5 tys. złotych.

 

Policjanci przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają bezwzględny obowiązek przebywać we wskazanym miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Mundurowi przestrzegają, że wobec wszystkich osób, które nie stosują się do kwarantanny, będą wyciągane surowe konsekwencje finansowe! Od 1 kwietnia 2020 roku z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się obowiązek korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.