Dziewięciu mieszkańców Gdańska złamało kwarantannę - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Dziewięciu mieszkańców Gdańska złamało kwarantannę

Data publikacji 31.03.2020

Każdego dnia policjanci z Gdańsk wspierają służby sanitarne, sprawdzając, czy osoby objęte kwarantanną respektują ciążący na nich obowiązek. Niestety nie wszyscy stosują się do obowiązujących przepisów i wychodzą z domu, narażając tym samym inne osoby na ryzyko potencjalnego zarażenia. Tylko w miniony weekend podczas sprawdzania adresów dzielnicowi nie zastali w mieszkaniu dziewięciu osób, które poddane są kwarantannie. Policjanci prowadzą w tych sprawach czynności wyjaśniające w związku z niedostosowaniem się do nakazu służb oraz postępowanie w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Tylko ostatniej doby funkcjonariusze gdańskiej komendy skontrolowali ponad 2 tys.adresów, objętych zaleceniami służb sanitarnych. Obowiązkiem osób poddanych takiej procedurze jest stałe przebywanie w domu lub miejscu wskazanym, w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się wirusa. Niestety, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców poddanych tej procedurze, zaczynają pojawiać się przypadki niestosowania się do zaleceń. W miniony weekend dziewięciu mieszkańców Gdańska pomimo objęcia ich kwarantanną złamało ten zakaz i wyszło z domu m.in. po zakupy, do znajomego, przebywały pod innym adresem albo nie odebrały telefonu od policjanta. Jeden z kontrolowanych mężczyzn powiedział dzwoniącym do niego policjantom, że nie ma go w domu i nie chciał powiedzieć policjantom, gdzie obecnie przebywa. Policjanci pomimo tego ustalili miejsce przebywania mężczyzny, który zlekceważył polecenie służb sanitarnych. Policjanci w tej sprawie prowadzą postępowanie w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Policjanci przypominają, że złamanie kwarantanny wiąże się z odpowiedzialnością karną i zapowiadają stanowcze działania wobec takich osób.

Policjanci przypominają, że kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, funkcjonariusz sporządzi dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu. Policjanci w takiej sytuacji informują ponadto Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 tys. zł. W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego. W takim przypadku grozi kara do lat 3 w