Wiadomości

ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH

Data publikacji 10.03.2020

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony Policjant” oraz nagród Komendanta Głównego Policji. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wicewojewoda Pomorski.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci najbliższe 6 miesięcy spędzą teraz w policyjnej szkole w Słupsku. Tam zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Na ceremonii obecny był Wicewojewoda Pomorski p. Mariusz Łuczyk, który razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzejem Łapińskim wręczył kilkorgu policjantom i pracownikom Policji odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego.

Ponadto 10 funkcjonariuszy otrzymało nagrody motywacyjne Komendanta Głównego Policji za szczególne osiągniecia w służbie.

Wszystkim zgromadzonym Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pogratulował oraz podziękował za dotychczasową służbę i pracę. Na zakończenie nadinsp. Andrzej Łapiński zwrócił się do rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Uroczystość swoją obecnością uświetnił Wicewojewoda Pomorski – p. Mariusz Łuczyk, który nowo przyjętym funkcjonariuszom wręczył listy gratulacyjne, a do wszystkich wyróżnionych skierował gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Po ceremonii był czas na gratulacje, życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia.