Kolejna debata społeczna w powiecie chojnickim - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Kolejna debata społeczna w powiecie chojnickim

Data publikacji 12.02.2020

Wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Doręgowicach odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach organizowanych spotkań z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”, przedstawiciele chojnickiej Policji w trakcie dyskusji poruszyli temat bezpieczeństwa osób starszych oraz przybliżyli mieszkańcom, jaką rolę pełni dzielnicowy, a także zaprezentowali działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda”. Obecni na debacie mieszkańcy mieli również okazję porozmawiać z policjantami oraz podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w sołectwie Doręgowice.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod takim hasłem  wczoraj (11.02.br) w Świetlicy wiejskiej w Doręgowicach odbyła się debata społeczna zainicjowana przez Komendę Powiatową Policji w Chojnicach. Spotkanie to było kolejną debatą społeczną, którą policjanci organizują z mieszkańcami powiatu chojnickiego oraz instytucjami stojącymi na straży bezpieczeństwa. Zamysłem tych debat jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną w zakresie diagnozowania zagrożeń najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego powiatu, uwzględniając przy tym ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa.

Podczas debaty policjanci, którzy reprezentowali jednostkę omówił potrzebę rozmowy na temat wszelkich zagrożeń, na jakie są narażeni mieszkańcy tego sołectwa. W spotkaniu wzięli także przedstawiciele samorządów, sołtys oraz mieszkańcy.

Policjanci omówili zasady działania i funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym zagrożenia, które są najczęściej zgłaszane na terenie sołectwa Doręgowice. Profilaktyk asp. sztab. Dariusz Piekarski przedstawił szczegółowo procedurę mającą na celu wyeliminowanie zaznaczanych przez społeczeństwo zagrożeń, a także opowiedział o podejmowanych przez funkcjonariuszy działaniach, które miały i mają na celu wyeliminowanie zgłaszanych zagrożeń. Podczas tego spotkania głos zabrała zaproszona przez policjantów przedstawicielka Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, która omówiła temat- jak ustrzec się przed zagrożeniami pożarowymi w miejscu zamieszkania.

Następnie policjanci przybliżyli założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, podkreślając jak ważne i odpowiedzialne zadania stoją przed dzielnicowymi, dla których kontakt ze społecznością jest priorytetem. Funkcjonariusze przedstawili jak działa aplikacja RSO, a także „Moja Komenda”, która jest mobilnym przewodnikiem po jednostkach Policji w całym kraju. Omówili także oszustwa na tzw. wnuczka, czy policjanta, apelując do starszych mieszkańców o czujność i zdrowy rozsądek podczas odbierania telefonów, gdzie ktoś informuje nas , że potrzebuje pilnie pieniędzy, bo np. miał wypadek, zatrzymała go policja, trzeba zapłacić karę, aby uniknąć więzienia. Policjanci opowiedzieli jak działają sprawcy, na co trzeba uważać i w jaki sposób się zabezpieczyć, aby nie paść ofiarą przestępstwa. Poruszone podczas spotkania kwestie oraz zgłoszone uwagi będą przedmiotem działań podejmowanych przez policjantów.

Na zakończenie, debaty uczestnicy otrzymali od stróżów różnego rodzaju ulotki z informacjami dotyczącymi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja komenda”, a także z informacjami dotyczącymi oszustw dotyczących zawierania umów przez telefon i podczas pokazów o których była mowa w trakcie spotkania .