Odprawa roczna w kwidzyńskiej komendzie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Odprawa roczna w kwidzyńskiej komendzie

Data publikacji 05.02.2020

W Komendzie Powiatowej Policji w Kwidzynie odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyła insp. Ewa Pachura, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz kierownictwo i funkcjonariusze miejscowej komendy. Podczas odprawy podsumowano i omówiono pracę całej jednostki.

We wtorek 4 lutego b.r. w Kwidzynie odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyła insp. Ewa Pachura, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Odprawę przeprowadził insp. Arkadiusz Pozorski – Komendant Powiatowy Policji w Kwidzyna. W odprawie uczestniczyła kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy miejscowego garnizonu.

W minionym roku w kwidzyńskiej komendzie i podległych jednostkach wszczęto 1610 postępowań, co stanowi spadek względem 2018 roku, gdzie było ich 1760. O wysokim poziomie bezpieczeństwa w powiecie kwidzyńskim świadczy też m.in. rokroczny spadek przestępstw z typoszeregu rozboje, kradzieże rozbójnicze, których było 5 w 2019r. Kradzież z włamaniem także spadła względem lat poprzednich. W 2019 roku policjanci wszczęli 107 spraw dotyczących kradzieży z włamaniem natomiast w roku 2019-78 spraw.

Skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości została pozytywnie zakończona wobec 51 osób.

Policjanci podsumowali też Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest skutecznym narzędziem dzięki któremu policjanci jeszcze skuteczniej dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń w stosunku do roku 2018. W powiecie kwidzyńskim w 2018 roku zanotowano 472 zgłoszenia o niepokojących obywateli przypadkach dot. zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 222 przypadków co stanowiło 46,6%, natomiast w 2019 roku odnotowano 426 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dot. zagrożeń bezpieczeństwa z czego potwierdzonych zostało 221 przypadków co stanowiło 51,8%. Współpraca z lokalną społecznością jest realizowana w sposób ciągły – mundurowi zorganizowali 9 debat społecznych i przeprowadzili blisko 900 spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, dotyczących szeroko pojętej kwestii bezpieczeństwa.

Podsumowując odprawę, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie oceniła pracę kwidzyńskich mundurowych, dziękując jednocześnie za wkład w osiągnięte wyniki. Podziękowanie za zaangażowanie w służbę i pracę funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych wyraził także Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie.