Odprawa roczna sopockich policjantów - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Odprawa roczna sopockich policjantów

Data publikacji 04.02.2020

4 lutego 2020 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki osiągnięte w 2019 roku przez sopockich policjantów. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Prezydent Miasta Sopotu, Prokurator Rejonowy w Sopocie, kierownictwo i funkcjonariusze miejscowej komendy. Dzisiaj podpisano również Porozumienie na dodatkowe służby ponadnormatywne na terenie Sopotu.

Dziś (04.02.2020 r.) o godz. 11.00 w auli Komendy Miejskiej  rozpoczęła się odprawa roczna. Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin w przygotowanej prezentacji podsumował wyniki osiągnięte przez sopocką komendę w 2019 roku oraz omówił cele i zadania stojące przed funkcjonariuszami w 2020 roku. Szczegółowo przedstawił także osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki dziękując policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski podziękował sopockim policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie w pracę i osiągnięte wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa. Słowa podziękowania skierował również do kierownictwa Prokuratury Rejonowej w Sopocie i Prezydenta Miasta Sopotu, dziękując im za współpracę i wsparcie finansowe ze strony samorządu. Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski i Prokurator Rejonowy w Sopocie Anna Piórkowska w swoich przemówieniach podziękowali policjantom za osiągnięte wyniki, zwracając uwagę na bardzo dobrą współpracę z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Po zakończonej odprawie, w gabinecie komendanta miejskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski wraz z Prezydentem Miasta Sopotu Jackiem Karnowskim podpisali porozumienie w sprawie przekazania przez miasto w 2020 roku 55 tys. zł. na służby ponadnormatywne na terenie Sopotu.

„Podpisane Porozumienie to kontynuacja wieloletniej i owocnej współpracy Policji z samorządem. Dzięki temu Porozumieniu o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów odwiedzających Sopot zadba więcej patroli policyjnych.” – podkreślił Komendant wojewódzki.

Podsumowanie 2019 roku:

W minionym roku nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów odwiedzających kurort czuwali sopoccy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz Kompanii Adaptacji Zawodowej. Ponadto dzięki wsparciu finansowemu samorządu w rejon miasta kierowane były dodatkowe patrole policjantów w ramach służb ponadnormatywnych.

W porównaniu do roku ubiegłego, w 2019 roku odnotowaliśmy wzrost wykrywalności przestępstw, w tym także tych najbardziej uciążliwych dla obywateli (tj. kradzież mienia, rozbój, uszkodzenie ciała i uszkodzenie mienia). Funkcjonariusze zatrzymali też więcej osób na gorącym uczynku, a zwalczając przestępczość narkotykową odnotowali znaczny wzrost ilości zabezpieczonych narkotyków. Ponadto policjanci w trakcie prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości ponad 3,5 mln zł na poczet przyszłych kar.

Na przestrzeni minionego roku funkcjonariusze z sopockiej drogówki wyeliminowali z ruchu 183 osoby, które  zdecydowały się usiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policjanci z tego samego wydziału w zeszłym roku przebadali ponad 73.800 kierowców na zawartość alkoholu, to o ponad 15.000 badań więcej niż w 2018 roku. Ponadto mundurowi zatrzymali za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym – 109 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

Na przestrzeni 2019 roku policjanci z sopockiej komendy przeprowadzili łącznie 9 debat społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Tematykę bezpieczeństwa poruszyli także dzielnicowi przeprowadzając ponad 400 spotkań z lokalną społecznością. Ponadto policjanci sprawdzili wszystkie zagrożenia, jakie nanieśli mieszkańcy i turyści na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2019 roku i potwierdzili połowę z nich.

  • policjanci na odprawie
  • policjanci na odprawie
  • policjanci na odprawie
  • policjanci na odprawie
  • policjanci na odprawie