Odprawa roczna w kartuskiej komendzie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Odprawa roczna w kartuskiej komendzie

Data publikacji 31.01.2020

W Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej, podsumowująca ubiegłoroczną pracę całej komendy. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura oraz kierownictwo kartuskiego garnizonu oraz funkcjonariusze.

31 stycznia br. w kartuskiej komendzie odbyła się roczna odprawa służbowa, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura. Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach kom. Andrzej Kiełkowski na podstawie przygotowanej prezentacji podsumował pracę policjantów w 2019 roku. Ponadto złożył również podziękowania za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków policjantom i pracownikom cywilnym wszystkich komórek organizacyjnych.

Na terenie powiatu kartuskiego odnotowano wzrost postępowań wszczętych w stosunku do roku ubiegłego, jednak dzięki zaangażowaniu policjantów ze wszystkich wydziałów zwiększyła się również wykrywalność tych przestępstw. W szczególności w zakresie uszkodzenia ciała, gdzie wykryto ponad 86% sprawców tych przestępstw. Na uwagę zasługuje również praca funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego, których działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Wzmożone kontrole pojazdów, prowadzone akcje profilaktyczne i inne realizowane przez nich zadania przyczyniły się do zmniejszenia ilości wypadków drogowych, a w szczególności tych śmiertelnych. Mundurowi zatrzymali fakultatywnie za rażące łamanie przepisów Ustawy prawa o ruchu drogowym 27 praw jazdy, a za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym – 48 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Na przestrzeni 2019 roku policjanci z kartuskiej komendy przeprowadzili łącznie 5 debat społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Podsumowując odprawę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie ocenił pracę kartuskich mundurowych, dziękując jednocześnie za wkład w osiągnięte wyniki.