Podsumowanie pracy malborskiej policji w 2019 roku - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Podsumowanie pracy malborskiej policji w 2019 roku

Data publikacji 30.01.2020

W środę w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku insp. Ewa Pachura oraz insp. Robert Sudenis. Podczas spotkania omówiono efekty pracy policjantów, statystykę odnoszącą się do stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu malborskiego, największe sukcesy w 2019 oraz priorytety na 2020 rok.

W środę  (29 stycznia 2020 roku) o godzinie 12.00 w auli Komendy Powiatowej Policji w Malborku odbyła się odprawa służbowa, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Malborku insp. Michał Zapolski w obecności Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachury oraz insp. Roberta Sudenis podsumował efekty pracy policjantów w 2019 roku. W odprawie udział wzięli policjanci, przedstawiciele samorządów oraz zaprzyjaźnionych instytucji. 
Prezentację z uzyskanymi wynikami referował insp. Michał Zapolski. W ubiegłym roku na terenie powiatu malborskiego wszczęto ogółem ponad 2500 postępowań. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2019 roku wynosiła 74,2%, natomiast przestępstw kryminalnych 72% i była wyższa od średniej województwa pomorskiego o prawie 10%. Na uwagę zasługuje osiągnięty poziom skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej. Malborscy policjanci zabezpieczyli ponad 9 kilogramów narkotyków,  co ukształtowało realizację w stosunku do oczekiwań w tym zakresie na poziomie 158,2%.  Udział czynów nieletnich w stosunku do czynów stwierdzonych w 2019 roku wynosił 4,95%, przy średniej województwa pomorskiego 2,23%. Spadek odnotowano w ilości wypadków drogowych z 82 w 2018 roku do 77 w roku 2019. Na terenie powiatu malborskiego w ubiegłym roku doszło do 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, o 3 wypadki więcej niż w roku 2018. Ważnym elementem była liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości, która w roku 2019 wynosiła 20 351. Policjanci wyeliminowali z ruchu 75 kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Ponadto funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy 30 kierowcom za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h w terenie zabudowanym. Na przestrzeni 2019 roku mundurowi malborskiej komendy przeprowadzili łącznie 8 debat społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo W trakcie odprawy policjanci podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku mieszkańcy skorzystali z tego narzędzia aż 865 razy. Potwierdzono 402 zgłoszenia. Najwięcej, bo aż 622 zgłoszenia dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości. Na zakończenie odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura podsumowując rok 2019 stwierdziła, że pomimo braków kadrowych, dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy policjantów jednostka osiągnęła dobre wyniki oraz omówiła obszary, które należy w 2020 roku poprawić. Pani Komendant podziękowała za pracę policjantom oraz współpracę władzom samorządowym. Swoje podziękowania dla policjantów skierowali również zaproszeni goście.

  • policjanci na odprawie
  • policjanci na odprawie