Zabezpieczone automaty do gier oraz alkohol - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Zabezpieczone automaty do gier oraz alkohol

Data publikacji 27.01.2020

Nowodworscy policjanci oraz funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni uczestniczyli we wspólnych działaniach wymierzonych w przestępczość hazardową. Dzięki współpracy zabezpieczono 3 nielegalne automaty oraz znaczną sumę pieniędzy. Za to przestępstwo grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. W tym samym miejscu zabezpieczono również 79 puszek piwa. Za popełnione przestępstwo z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 52-letnia kobieta usłyszała zarzuty.

Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą sprawdzają każdą informację o miejscach, w których mogą odbywać się nielegalne gry hazardowe. 23 stycznia br. potwierdziły się informacje uzyskane przez policjantów. Nowodworscy mundurowi oraz funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni uczestniczyli we wspólnych działaniach mających na celu likwidację nielegalnych gier hazardowych. Na ternie Nowego Dworu Gdańskiego ujawnili lokal, w którym znajdowały się 3 automaty do gier o łącznej wartości około 36 tysięcy zł oraz znaczną sumę pieniędzy. Na wybranych automatach funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili symulację gry. Automaty zostały zabezpieczone, a lokal został zamknięty. Zgodnie z art. 107 kodeksu karno skarbowego, kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, lub zezwolenia urządza, lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

W tym samym lokalu funkcjonariusze ujawnili 79 puszek z piwem. Okazało się, że alkohol był sprzedawany nielegalnie, bez wymaganej koncesji osobom grającym na automatach. W związku z popełnieniem przestępstwa z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zatrzymano 52-letnią kobietę. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, a także przepadek zabezpieczonego mienia.

  • policjanci przy automatach