Więcej patroli policyjnych w powiecie słupskim - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Więcej patroli policyjnych w powiecie słupskim

Data publikacji 21.01.2020

Wczoraj słupscy policjanci rozpoczęli służby ze słuchaczami szkoły policji. Młodzi policjanci pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy będą zdobywali doświadczenie i dbali o bezpieczeństwo mieszkańców regionu słupskiego. Wspólne patrole potrwają przez najbliższe 4 tygodnie.

Wczoraj słuchacze szkoły policji rozpoczęli swoje pierwsze służby w terenie pod okiem doświadczonych policjantów ze Słupska. Przez najbliższe 4 tygodnie będą dbali o porządek publiczny bezpieczeństwo mieszkańców powiatu słupskiego. Każdego tygodnia słupscy mundurowi będą szkolić ok. 20 młodszych kolegów.   Wspólne działania są wynikiem wieloletniej współpracy Komendy Miejskiej Policji w Słupską z tutejszą szkołą policji. W czasie wspólnych służb słuchacze zdobywają doświadczenie zawodowe, a uzyskaną do tej pory wiedzę teoretyczną wprowadzają w praktykę. Obserwują sposób przeprowadzania interwencji przez starszych kolegów, ujawniają sprawców przestępstw i wykroczeń i w sposób stanowczy na nie reagują. Wspólne działania wpływają na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Każda służba słuchaczy rozpoczyna się odprawą w komisariatach w Słupsku, gdzie patrole otrzymują zadania do realizacji podczas służby oraz przydzielane są do doświadczonych policjantów. Słuchacze mają możliwość obserwowania i uczestniczenia w patrolach służb prewencji i dzielnicowych. Podczas praktyk starsi koledzy uczą młodszych służbą kolegów, jak prawidłowo należy przeprowadzać różnego rodzaju interwencje. Fachowa wiedza teoretyczna jest słuchaczom niezbędna, ale dopiero praktyka w terenie daje możliwość nauki czynności, które później podejmować będą w trakcie swoich codziennych służb.