Zespół „SPEED” – podsumowanie 2019 roku - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Zespół „SPEED” – podsumowanie 2019 roku

Data publikacji 16.01.2020

Zespół „SPEED” został powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dniem 18 lipca br. Do końca 2019 roku policjanci zatrzymali blisko 500 praw jazdy.

Celem powołania zespołu SPEED było m.in. zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi przyczynami są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. W jego skład weszli wytypowani policjanci komórek ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych policji woj. pomorskiego.

Od samego początku zespół uczestniczył w różnego rodzaju akcjach ukierunkowanych na kontrole prędkości, a także przy zabezpieczeniach wydarzeń plenerowych. O tym jak bardzo potrzebne było powołanie tej grupy świadczą wyniki działań.

Do końca 2019 roku pomorski zespół „SPEED”:

- skontrolował  12 105 pojazdów,

- ujawnił  11 320 wykroczeń drogowych, z czego 7 431 stanowiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości,

- zatrzymał  490  praw jazdy, w tym 430 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,

- zatrzymał 517 dowodów rejestracyjnych, z czego aż 269  za stan techniczny pojazdu.

Działania zespołu SPEED prowadzone są regularnie. Policjanci kierowani są także tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo odbywania się nielegalnych wyścigów. Najbliższe działania już w nadchodzący piątek.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków  ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m. in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem oraz właściwym zachowaniem w obrębie przejść dla pieszych.