Odprawa roczna w puckiej komendzie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Odprawa roczna w puckiej komendzie

Data publikacji 15.01.2020

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelan. Na odprawie podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2020. Inspektor Rafał Kwapisiewicz podziękował również za zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków przez wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

We wtorek (14 stycznia br.) o godz. 12.00 policjanci i pracownicy komendy powiatowej w Pucku gościli I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelan, który uczestniczył w odprawie rocznej puckich policjantów. Komendant Powiatowy Policji w Pucku omówił całoroczną pracę poszczególnych komórek organizacyjnych. Podejmowane na przestrzeni ubiegłego roku czynności dochodzeniowo-śledcze, liczne akcje i działania funkcjonariuszy, spotkania z młodzieżą szkolną, organizowane debaty społeczne z mieszkańcami, działania operacyjne oraz zaangażowanie pracujących w terenie służb patrolowych i dzielnicowych sprawiły, że miniony rok oraz osiągnięte w tym czasie wyniki zostały ocenione bardzo pozytywnie. Komendant złożył również podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom Policji za zeszłoroczną pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Pucku mundurowi przeprowadzili liczne działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu puckiego. Funkcjonariusze w 2019 r. uczestniczyli łącznie w 8 debatach społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przekazane w trakcie tych spotkań przez mieszkańców informacje, uwagi i spostrzeżenia zostały zweryfikowane oraz uwzględnione w codziennej służbie. Szczególny nacisk kładziono na poprawę współpracy mieszkańców powiatu z policją w celu wspólnej, bardziej skutecznej walki z lokalnymi zagrożeniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Takim skutecznym narzędziem do osiągnięcia tego celu okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku za jej pośrednictwem mieszkańcy powiatu wskazali na mapie 548 zagrożeń. Zostały one zweryfikowane i uwzględnione w trakcie codziennych patroli.

Policjanci przez cały rok prowadzili szereg akcji na drogach, które pozwoliły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2019 roku na terenie powiatu puckiego policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 71 nietrzeźwych kierujących pojazdami i przeprowadzili 40.968 badań na zawartość alkoholu. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali łącznie 111 praw jazdy, w tym 30 za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym. Ponadto policjanci pracowali przy 744 kolizjach oraz przy 70 wypadkach drogowych.

Funkcjonariusze prewencji w roku 2019 zarejestrowali łącznie 2189 wykroczeń, z czego zgłoszonych było najwięcej w okresie letnim. Ponadto 741 osób ukarano  mandatami karnymi za popełnione wykroczenia porządkowe  i alkoholowe.

W kategorii  przestępstw bójek i pobić skuteczność w wykrywalności  śledczych  wyniosła 100%. Ponadto wykrywalność w zakresie przestępczości wzrosła, a jeżeli chodzi o wykrycie sprawców przestępstw uszkodzenia mienia to policjanci w tym zakresie także zwiększyli swoją skuteczność w porównaniu do ubiegłego roku.

Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez pucką jednostkę,  insp. Krzysztof Kozelan podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i pracę na dobrym poziomie oraz przedstawił kierunki i priorytety pracy na rok 2020.

  • policjanci na odprawie
  • policjanci na odprawie