Odprawa roczna w wejherowskiej komendzie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Odprawa roczna w wejherowskiej komendzie

Data publikacji 14.01.2020

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu wejherowskiej Policji, w której uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan. W odprawie brali również udział komendanci komisariatów, kierownicy posterunków i naczelnicy wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz pracownicy Policji.

Dzisiaj w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyła się coroczna odprawa kadry kierowniczej wejherowskiego garnizonu Policji. Spotkanie, którego uczestnikiem był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan, rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10:00. Na spotkaniu obecni byli komendanci komisariatów, kierownicy posterunków oraz naczelnicy wydziałów wejherowskiej komendy.

 

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska omówiła całoroczną pracę poszczególnych komórek organizacyjnych. Podejmowane na przestrzeni ubiegłego roku czynności dochodzeniowo-śledcze, liczne akcje i działania funkcjonariuszy, spotkania z młodzieżą szkolną, organizowane debaty społeczne z mieszkańcami, działania operacyjne oraz zaangażowanie pracujących w terenie służb patrolowych i dzielnicowych sprawiły, że miniony rok oraz osiągnięte w tym czasie wyniki zostały ocenione bardzo pozytywnie. Komendant złożyła również podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom Policji za zeszłoroczną pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.

 

Służba wejherowskich policjantów miała też niewymierny czynnik, jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego. Mundurowi w 2019 r. uczestniczyli łącznie w 4 debatach społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, dwie z nich dotyczyły bezpieczeństwa seniorów, trzecia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i czwarta rodzajów oszustw i sposobów ich unikania. Przekazane w trakcie tych spotkań przez mieszkańców informacje, uwagi i spostrzeżenia zostały zweryfikowane oraz uwzględnione w codziennej służbie. Szczególny nacisk kładziono na poprawę współpracy mieszkańców powiatu z policją w celu wspólnej, bardziej skutecznej walki z lokalnymi zagrożeniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Skutecznym narzędziem do osiągnięcia tego celu okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku za jej pośrednictwem mieszkańcy powiatu wskazali na mapie aż 1786 zagrożeń. Zostały one zweryfikowane i uwzględnione w trakcie codziennych patroli. Ponadto policjanci przeprowadzili 1135 spotkań i różnych działań. Także policjanci kryminalni z powiatu działając wspólnie z policjantami z Gdańska wykazali się niezwykłą skutecznością prowadzonych działań w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Podczas całego roku zabezpieczyli 49,5 kg różnego rodzaju narkotyków oraz zatrzymali szereg osób posiadających zabronione substancje.

Również policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie działając wspólnie z funkcjonariuszami z Gdańska zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę- organizatora procederu wyłudzania ubezpieczeń, na podstawie fikcyjnych zgłoszeń kradzieży pojazdów  oraz  odszkodowań za zdarzenia drogowe, które w rzeczywistości nie zaistniały. Sprawca w ten sposób działał przez ostatnich 10 lat. Niezwykłą skutecznością służby mogą się także wykazać policjanci ruchu drogowego, którzy w ubiegłym roku ujawnili 2058 pieszych popełniających wykroczenia drogowe, zatrzymali 155 nietrzeźwych kierowców na drogach naszego powiatu, przeprowadzili 68 926 badań trzeźwości kierujących oraz potwierdzili 513 zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Spotkanie miało na celu podsumowanie rezultatów pracy policjantów w 2019 roku oraz omówienie zadań zaplanowanych na 2020 rok. Szczegółowo przedstawiono osiągnięcia funkcjonariuszy z poszczególnych wydziałów.

 

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie pozytywnie wypowiedział się na temat działań i czynności wykonywanych przez podległych policjantów.

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podsumował zaprezentowane efekty i podziękował wejherowskim policjantom za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa.