Wiadomości

Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie lęborskim w 2019 r.

Data publikacji 08.01.2020

Lęborscy policjanci podsumowali zgłoszenia mieszkańców powiatu lęborskiego, odnotowane na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa w 2019 roku. Przez cały 2019 rok zgłoszono na elektronicznej mapie powiatu lęborskiego 1225 sygnałów o miejscach, w których dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Każde z nich zostało zweryfikowane przez lęborskim mundurowych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku podsumowali ilość i charakter zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2019 roku. Odnotowano na niej aż 1225 zgłoszeń, z czego 979 zgłoszenia zostały przez mundurowych potwierdzone. Coraz większa ilość zgłaszanych sygnałów świadczy o tym, iż mieszkańcy powiatu zwiększyli swoją świadomość, oraz że chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania. W porównaniu do roku 2018 liczba ta wzrosła o 745 zgłoszeń. Do takiego wzrostu zainteresowania Krajową Mapą Zagrożeń z pewności przyczyniły się również spotkania z lokalną społecznością w formie debat społecznych, ale również spotkań organizowanych przez dzielnicowych. W trakcie tych spotkań policjanci za każdym razem propagowali to narzędzie jako sposób na wskazanie przez mieszkańców miejsc, w których zauważają niepokojące sygnały. Po naniesieniu takiego miejsca na mapę policyjne patrole sprawdzają wskazany problem po kilka razy.

W 2019 r. spośród potwierdzonych zgłoszeń najwięcej dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Zgłoszono na mapie 806 przypadków, a policjanci potwierdzili te sygnały w 757 przypadkach. Kolejnym najczęstszym zgłoszeniem było spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Było ich 164 zgłoszeń, z czego policjanci potwierdzili 112. Ponadto w 2019 r. roku odnotowaliśmy 134 zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania, z czego policjanci potwierdzili 78 przypadków. Ponadto na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 10 przypadkach zaznaczono sygnał dotyczący dzikiego wysypiska śmieci co policjanci potwierdzili w 26 przypadkach i natychmiast skierowali wnioski do zarządców terenu o sprzątnięcie wskazanego obszaru.

W 2019 r. w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dodano nową kategorię zdarzenia, która ma bardzo duży wpływ na realne zagrożenie życia bądź zdrowia drugiego człowieka. Dotyczy ona bowiem zgłoszenia osoby bezdomnej wymagającej pomocy. Lęborscy policjanci odnotowali 6 takich zgłoszeń, z których potwierdzili aż 1 taki przypadek. W takiej sytuacji policjanci natychmiast informują osobę potrzebującą pomocy o możliwościach i formach skorzystania z niej na terenie naszego powiatu. Taką informację przekazują również do instytucji pomocowych znajdujących się na terenie naszego powiatu. Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka, który może być w potrzebie szczególnie, teraz kiedy trwa okres zimowy i temperatura jest coraz niższa.

Policjanci z Lęborka dziękują mieszkańcom powiatu za korzystanie z KMZB, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu i proszą o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.