Wiadomości

Policjanci podsumowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa za 2019 rok

Data publikacji 08.01.2020

Policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w 2019 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali goście i mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie dzięki któremu policjanci jeszcze skuteczniej dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

W minionym 2019 roku kwidzyńscy funkcjonariusze odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 427 sygnałów napływających od osób, które chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania.

Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, kłusownictwo, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ubiegłego roku na terenie powiatu kwidzyńskiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości 219 zgłoszeń, nieprawidłowego parkowania pojazdów 52 zgłoszenia oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym 50 zgłoszeń. Zgłoszenia te stanowiły ponad 75 % wszystkich sygnałów społecznych.

W zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie organizowanych debat społecznych z mieszkańcami.

W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w 2019 roku zgłoszeń, policjanci potwierdzili 221 zagrożeń, co stanowiło ponad 51 % wszystkich otrzymanych sygnałów. Blisko 171 z nich, w wyniku podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji zostało wyeliminowanych.

Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania. Podsumowując roczne statystyki dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwidzyńscy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość w prosty sposób przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wyszczególnionych kategoriach, które w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów.

Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numeru alarmowego 112.

  • monitor komputera