Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podsumowanie 2019 roku - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podsumowanie 2019 roku

Data publikacji 03.01.2020

Policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w 2019 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali goście i mieszkańcy powiatu starogardzkiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W minionym 2019 roku starogardzcy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 1280 sygnałów napływających od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania. W porównaniu do roku 2018 liczba ta wzrosła o 218 zgłoszeń.

Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, niszczenie zieleni, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ubiegłego roku na terenie powiatu starogardzkiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości (816), nieprawidłowego parkowania pojazdów (185) oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (77). Stanowiły one ponad 84 % wszystkich sygnałów społecznych.

 W zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie organizowanych debat społecznych z mieszkańcami.

W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w 2019 roku zgłoszeń, policjanci potwierdzili 844 zagrożenia, co stanowiło ponad 65 % wszystkich otrzymanych sygnałów. Blisko 300 z nich, w wyniku podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji zostało wyeliminowanych.

Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania. Podsumowując roczne statystyki dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, starogardzcy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji.

Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.