Światełko Betlejemskie w gdańskiej komendzie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Światełko Betlejemskie w gdańskiej komendzie

Data publikacji 20.12.2019

Wczoraj do gdańskiej komendy miejskiej dotarło Światełko Betlejemskie. Z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, w imieniu gdańskich policjantów i pracowników cywilnych, światełko odebrał I z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku mł. insp. Artur Mędrzycki.

Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, którzy gościli w gdańskiej komendzie, przekazali na ręce I z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku mł. insp. Artura Mędrzyckiego, dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji, Betlejemskie Światło Pokoju. Światło, jak podkreślili harcerze, jest symbolem pokoju i nadziei.

 

Druhny i druhowie odebrali od gdańskich policjantów świąteczne życzenia oraz podziękowania za pamięć i docenienie trudów policyjnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Akcję zapoczątkowały w latach osiemdziesiątych austriackie media publiczne, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących.

 

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.

 

Betlejemskie Światełko Pokoju będzie płonąć w gdańskiej komendzie do końca Świąt Bożego Narodzenia.

  • Spotkanie komendanta z harcerzami
  • Spotkanie komendanta z harcerzami