Wiadomości

Dzielnicowi z Półwyspu Helskiego rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie

Data publikacji 13.12.2019

Dzielnicowi z Półwyspu Helskiego spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Jastarni i Helu. Mundurowi przeprowadzili z uczniami lekcję podczas, której omówili podstawowe zagadnienia dotyczące nieletnich. Podstawowym celem spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom popełnianym przez nieletnich jak i popełnianym na ich szkodę.

 

W środę dzielnicowi z Półwyspu Helskiego spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Jastarni i z Helu. Podstawowym tematem spotkania było omówienie i zapobieganie zachowań, które stanowią przejaw demoralizacji, a także ujawnianie czynów o charakterze przestępczym.

Dzielnicowi przypomnieli młodzieży, że zgodnie z „Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich” spożywanie alkoholu, palenie papierosów, włóczęgostwo, wagarowanie, wszelkie naruszanie zasad współżycia społecznego jest przejawem demoralizacji, natomiast osoby w wieku 13 – 17 lat popełniające przestępstwa, przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia takie jak: zakłócanie spokoju i porządku publicznego, niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie znaków lub napisów ostrzegających o niebezpieczeństwie, rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu, samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych, prowadzenie pojazdów przez osobę będącą po użyciu alkoholu, kradzież lub przywłaszczenie mienia, paserstwo, niszczenie lub uszkadzanie mienia, spekulacja biletami wstępu, utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego - dopuszczają się popełnienia czynu karalnego, co wiąże się z możliwością skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego.

Spotkania policjantów z młodzieżą mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać.

  • dzielnicowi podczas spotkania z dziećmi
  • dzielnicowi podczas spotkania z dziećmi
  • dzielnicowi podczas spotkania z dziećmi