Wiadomości

Szóstoklasiści z Darzlubia uczestniczą w projekcie puckiej policji „Z PRAWEM NA TY”

Data publikacji 05.12.2019

W ostatnim czasie policjantka z puckiej komendy spotkała się z szóstoklasistami ze Szkoły Podstawowej w Darzlubiu w ramach Powiatowego Programu Profilaktycznego Policji pod tytułem „Z Prawem na Ty”. W trakcie spotkania policjantka rozdała wszystkim uczniom biorącym udział w programie książki pt. „Z Prawem na Ty”, które mają być drogowskazem i kompendium wiedzy prawnej, która pomoże przezwyciężyć problemy, z którymi przyjdzie się zmierzyć młodemu człowiekowi w swoim życiu.

W minionym tygodniu policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną spotkała się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Darzlubiu w ramach Powiatowego Programu Profilaktycznego  Policji pod tytułem „Z Prawem na Ty”. Podczas zajęć mundurowa zaprezentowała podręcznik pod tytułem ,, Z Prawem na TY’’ przeznaczony dla uczniów klas szóstych. Książka zawiera pięć rozdziałów dotyczących zachowań, mających uświadomić młodym osobom, czym jest odpowiedzialność karna nieletnich oraz z jakimi konsekwencjami przyjdzie im się zmierzyć w momencie łamania przepisów prawa. Uczniowie będę mogli zapoznać się z pojęciami prawnymi  pojawiającymi się w postępowaniu w sprawach nieletnich. W publikacji zostały przybliżone wybrane przestępstwa, które najczęściej są popełniane przez osoby małoletnie.

Lektura przedstawia uczniom problematykę powszechnego w ostatnich czasach zjawiska przemocy w sieci, wskazując jak uchronić się przed niebezpieczeństwami, czyhającymi na osoby korzystające z Internetu.  W kolejnych rozdziałach młodzież zapozna się z konsekwencjami   zażywania i posiadania narkotyków, oraz dopalaczy. Uczniowie dowiedzą się jak szybko można się uzależnić i jak trudno temu później przeciwdziałać. 

Książka „Z Prawem na Ty” ma być swoistym drogowskazem i kompendium wiedzy prawnej, który pomoże przezwyciężyć problemy, z którymi przyjdzie  się zmierzyć młodemu człowiekowi w swoim życiu.