Wiadomości

Policjanci już ponad trzy lata weryfikują każdy sygnał zaznaczony na mapie zagrożeń

Data publikacji 22.11.2019

Krajowa mapa zagrożeń to narzędzie, które na terenie województwa pomorskiego działa już ponad 3 lata. To my byliśmy jednym z pierwszych województw, które wdrażało to jak się okazuje bardzo pomocne narzędzie. Pomaga ono zarówno społeczności lokalnej jak i policji w tym, aby eliminować zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców wskazanego terenu negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Poprzez tą właśnie platformę internetową dochodzi do wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem. W prosty i przystępny sposób każdy obywatel może wirtualnie reagować, a przede wszystkim zasygnalizować o zagrożeniu w swoim miejscu zamieszkania. Chojniccy policjanci weryfikują każdy taki sygnał i podejmują konkretne działania.

Policjanci od ponad 3 lat reagują na każde naniesione przez mieszkańców zgłoszenie. Jest to platforma już oceniona przez społeczeństwo, jako prężne i pożyteczne narzędzie informatyczne. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest dla mieszkańców na stronach komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych.

 

Każdy mieszkaniec kraju może zasygnalizować na mapie interaktywnej o zagrożeniu pojawiającym się w danej okolicy. Policjanci natomiast każdy taki sygnał sprawdzają i weryfikują. W ostatnim roku ( do 1.11.br) na terenie powiatu chojnickiego odnotowano blisko 750 takich zgłoszeń, a od początku istnienia mapy blisko 3100. W przeważającej większości są to zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (450 zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości i nieprawidłowego parkowania, z czego blisko 200 zostało potwierdzonych przez mundurowych w tym roku.) Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi, a co niektórzy stracili również prawo jazdy. Na mapie pojawiły się również zgłoszenia dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej, złej organizacji ruchu i nieprawidłowego oznakowania drogi oraz nieprawidłowego parkowania. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego chojnickiej jednostki dokonali sprawdzenia wskazanych miejsc i w uzasadnionych przypadkach podjęli konkretne działania w celu poprawy sytuacji na drogach w powiecie, w szczególności w porozumieniu z zarządcą drogi. W marginalnych przypadkach zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczą spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, grupowania się młodzieży, żebractwa, aktów wandalizmu czy dzikich wysypisk śmieci. W tych przypadkach policjanci także cyklicznie kontrolują wskazane miejsca w celu eliminowania wskazanych zagrożeń poprzez stosowanie represji wobec popełniających wykroczenia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to również czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń (mapa statystyczna). Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mundurowi przypominają, że platforma nie służy do zgłaszania pilnych interwencji Policji, nadal należy w takich przypadkach korzystać z numerów alarmowych.