6. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

6. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej

Data publikacji 21.11.2019

Wczoraj pomorscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w ramach trwającego w dniach 18-22 listopada 2019 roku 6. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej. Inicjatywa zrealizowana została we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz partnerami pomorskich środowisk prawniczych.

20 listopada 2019 roku policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku na zaproszenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddziału w Gdańsku, Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,  Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wzięli udział w spotkaniu poświęconym zagrożeniom związanym z używaniem narkotyków i nowym substancjom psychoaktytwnym. Celem inicjatywy było budowanie świadomości prawnej związanej z zagrożeniami dotyczącymi używania narkotyków i dopalaczy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi. Przedsięwzięcie dedykowane było nauczycielom oraz  uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych.

Zaproszeni specjaliści zajęli głos w zakresie podstawowych aktów prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania narkomanii, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Wzięło w nim udział ponad 100 uczniów z pomorskich szkół.