KONFERENCJA Z OKAZJI 30. ROCZNICY USTANOWIENIA KONWENCJI PRAW DZIECKA - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

KONFERENCJA Z OKAZJI 30. ROCZNICY USTANOWIENIA KONWENCJI PRAW DZIECKA

Data publikacji 21.11.2019

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku pomorskie policjantki uczestniczyły w konferencji z okazji 30. rocznicy ustanowienia Konwencji Praw Dziecka „Nie ma dzieci – są ludzie”. Inicjatywa dedykowana była dyrektorom, nauczycielom placówek oświatowych, rodzicom oraz uczniom. Gościem honorowym był Pan Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

20 listopada br., o godz. 13.00, w Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku, odbyła się konferencja z okazji 30. rocznicy ustanowienia Konwencji Praw Dziecka „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W czasie przedsięwzięcia uczniowie przygotowali debatę oxfordzką, w trakcie której rozważano czy dorośli mogą się wiele nauczyć od dzieci. Następnie zorganizowany został panel dyskusyjny, w którym udział wzięli specjaliści stojący na straży praw dziecka: przedstawiciele m.in. MOPS w Gdańsku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gdańsku, Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, Rady Rodziców. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku reprezentowały: podinsp. Hanna Kowalewicz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podkom. Beata Kurek z Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku.

Policjantki omówiły czynności podejmowane przez pomorskich funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji i karania dzieci, w tym przemocy fizycznej oraz psychicznej, złego traktowania czy wyzysku. Szczególną uwagę poświęcono również cyberzagrożeniom. Kolejnym elementem, na który zwrócono uwagę to zapobieganie i zwalczanie nielegalnego wywozu dzieci za granicę.

                                                                                                                                          

 

  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja