Gdy słabość staje się siłą – konkurs - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Gdy słabość staje się siłą – konkurs

Data publikacji 14.11.2019

Od początku kwietnia trwa kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. W ramach niniejszej kampanii Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowała akcję profilaktyczną i zorganizowała konkurs pn. „Gdy słabość staje się siłą”. Partnerami akcji są Miasto i Gminą Nowy Dwór Gdański, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Gminne Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stegnie, Sztutowie i Ostaszewie.

Funkcjonariusze z nowodworskiej komendy od początku września spotykali się z uczniami w powiecie nowodworskim i wspólnie omawiali zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy, a także przypominali o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych zażywania substancji odurzających. Łącznie odbyło się 36 spotkań.

Akcja profilaktyczna ma na celu uświadomienie młodzieży przyczyn zażywania substancji psychoaktywnych, podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z zażywania substancji odurzających. Konkurs skierowany jest do klas VII i VIII oraz klas I szkół średnich z terenu powiatu nowodworskiego. W konkursie mogą wziąć udział grupy 3-4 osobowe, które przygotują 30-60 sekundowy spot pn. „Gdy słabość staje się siłą”. Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody, a wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystej Gali Finałowej, w której gościem specjalnym będzie Jerzy Górski - polski triathlonista, mistrz świata w podwójnym Ironmanie (na podstawie jego biografii powstał film "Najlepszy").