Wiadomości

Pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń jakim jest zawód policjanta mają już za sobą

Data publikacji 20.09.2019

Młodzi adepci, chcą nie tylko zdobywać wiedzę ogólną, ale także posiąść umiejętności praktyczne, by lepiej przygotować się do wymarzonego zawodu-policjanta. Już po raz szósty na terenie 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Szkół Technicznych przy BZDZ z Bydgoszczy, Chojnic, Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechanowa, Chełmna, Kołaczkowa i Mroczy w której uczestniczyli przedstawiciele chojnickiej policji. Młodzież wiążąca swą przyszłość z zawodem policjanta po uroczystej przysiędze została przyjęta w poczet uczniów szkoły, która przygotowuje przyszłych mundurowych.

W uroczystym apelu uczestniczyli reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy ściśle współpracują ze szkołą. Była również liczna grupa rodziców i nauczycieli. Musztra, samoobrona, ćwiczenia na poligonie i na strzelnicy, podstawy prawa karnego i pomocy przedmedycznej, do tego przedmioty ogólnokształcące - tak bogaty program nauczania przyciąga do klasy o profilu policyjnym wielu chętnych. Wielu już teraz wie, co chce robić w dorosłym życiu. Uczniowie wybrali klasę policyjną, dlatego, że są zainteresowani w przyszłości służbą w służbach mundurowych, swoją przyszłość wiążą z policją. Ślubowanie składa już szósty rocznik klas o profilu policyjnym. Zajęcia prowadzone są przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach, Aresztem Śledczym w Chojnicach i wojskiem. - To nie zawsze jest tak, jak filmy pokazują, więc podczas naszych zajęć - poza tym, że poznają podstawy musztry, regulaminów, podstawowych przepisów prawnych -, też mają możliwość poznania specyfiki tej pracy, która przybliża przyszłym mundurowym podczas zajęć asp. sztab. Dariusz Piekarski.

W Chojnicach przy Technikum Mundurowym Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego od 6 lat funkcjonują klasy o profilu policyjnym, wojskowym, służby więziennej, straży pożarnej w których uczy się około kilkuset uczniów. Mamy nadzieję, że większość z nich zasili szeregi naszej formacji i spełni swoje marzenia o służbie w Policji.

  • dzieci z  klas mundurowych
  • dzieci z  klas mundurowych
  • dzieci z  klas mundurowych
  • dzieci z  klas mundurowych