Wiadomości

Czasowe wyłączenie z użytkowania budynku Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach

Data publikacji 18.09.2019

W związku z awarią techniczna budynku Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach został on czasowo wyłączony z użytkowania. Do czasu usunięcia awarii policjanci tej jednostki swoje obowiązki wykonują w Komisariacie Policji w Gdyni Redłowie mieszczącym się przy ul. Korczaka 1a. Numer telefonu oficera dyżurnego pozostaje bez zmian.

W związku z awarią techniczna budynku Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach został on czasowo wyłączony z użytkowania. Wszyscy policjanci pełniący na co dzień służbę stacjonarną w Komisariacie Policji w Gdyni Karwinach, czasowo swoje obowiązki wykonują w Komisariacie Policji w Gdyni Redłowie mieszczącym się przy ul. Korczaka 1a, jedynie funkcjonariusze rewiru dzielnicowych obowiązki służbowe realizują w Komisariacie Policji w Gdyni Śródmieściu. Nie uległa zmianie dyslokacja służb patrolowych i kryminalnych pełniących służbę w rejonie podległym komisariatowi w Gdyni Karwinach. Służby te na bieżąco realizują swoje zadania o charakterze prewencyjnym i dochodzeniowo-śledczym, w tym
również niezwłocznie reagują na zgłoszone interwencje.

Numer telefonu oficera dyżurnego jednostki pozostaje bez zmian, zmianie mogą natomiast ulec numery telefonów stacjonarnych poszczególnych funkcjonariuszy. W celu uzyskania aktualnych danych kontaktowych do policjantów komisariatu możliwy jest kontakt z dyżurnym jednostki pod
numerem telefonu 58 66 21 455.