Wiadomości

Porozumienie ws. utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku i Uniwersytetem Gdańskim

Data publikacji 02.09.2019

W dniu 28 sierpnia 2019 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Uniwersytetem Gdańskim. Ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku porozumienie podpisał nadinsp. Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, a ze strony Uniwersytetu Gdańskiego JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Współpraca pomiędzy KWP, a  UG będzie polegała na:

  • informowaniu się stron w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości
  • przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym
  • przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom
  • działaniach edukacyjno-prewencyjnych, w tym badań ankietowych, udziale w dyskusji w zakresie świadomości prawnej oraz wizerunku Policji i Uczelni
  • umożliwieniu dostępu do opracowań naukowych związanych z przestępczością, jej ujawnianiem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz oceną czynników mających wpływ na jej poziom.
  • Uścisk dłoni nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z JM Rektorem UG prof. dr hab. Jerzym Piotrem Gwizdałom.
  • nadinsp. Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku,  z  JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzym Piotrem Gwizdałom